Hættasopplevelser - Jakt-fiske og samiske opplevelse


Hættas opplevelser er en samisk tur operatør som startet sin virksomhet i 2005.
Vi retter oss hovedsakelig mot gruppemarkedet og skreddersyr således turer i Kautokeino Kommune etter den enkelte gruppes behov og ønsker.

 
Vi holder til på Finnmarksvidda, nærmere bestemt i Kautokeino. Naturen og årstiden i Kautokeino byr på store variasjoner.
Vi bygger på de miljøkvalitetene som ligger i vår natur- og kulturminne ressurser. Via våre samarbeidspartnere kan vi tilby et bredt spekter av aktiviteter. Vi har aktiviteter hele året.
Produkter hvor mat også er en sentral og naturlig del av total opplevelsen.
Kautokeino har naturgitte forutsetninger for å tilby natur opplevelser basert på samisk kultur og tradisjon, mørketid, kulde, snø, is og Nordlys for og nevne noe.
Nordlys opplevelser inngår som en del av vinterturismen. Naturen og årstiden i Kautokeino byr på store variasjoner.
Mulighetene for jakt og fiske er svært gode i Kautokeino kommune. Det finnes et stort antall fiskevann og flere godevassdrag.
Jakt terrengene er store og sammenhengende.
 
 
Vi tilbyr:
Aktiviteter hele året, Vi har delt inn aktiviteter inn i årstider, høst, vinter og sommer.

 Har du spørsmål kan vi nås på telefon, 90599645 eller 95176827


Website Builder drives av  Vistaprint